1
Podstawowy schemat tego systemu bierze pod uwagę centralną jednostkę popularnie określaną jako centrum opisowe również placówki medycyny które są włączone w sieci. Szpitale oraz przychodnie korzystające z oprogramowania

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments