1
Pierwszy schemat tego systemu bierze pod uwagę główną jednostkę popularnie określaną jako centrum opisowe oraz miejsca medycyny które są włączone do sieci. Szpitale a nawet przychodnie używające oprogramowania

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments