1
Pierwszy schemat tego systemu obejmuje centralną jednostkę popularnie określaną jako centrum opisowe oraz placówki medycyny które są wpisane w sieci. Szpitale i przychodnie korzystające z oprogramowania teleradiologii

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments